Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (7/6/2007)

Ένας μικρός αριθμός μαθητών και μαθητριών μου ζήτησε να σημειώσω που μπορούν να βρούν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, με τη βοήθεια των οποίων κάνουν την επανάληψη των μαθημάτων που έγιναν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που τελείωσε. Για να τους βοηθήσω έχω συμπληρώσει το κείμενο με τις ερωτήσεις (που βρίσκεται πιο κάτω) με τους αριθμούς των σελίδων του σχολικού βιβλίου στις οποίες θα μπορέσουν να αναζητήσουν τις απαντήσεις.
Στις εξετάσεις οι ερωτήσεις θα δοθούν με διάφορους τύπους (ανοικτού, σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, λύσης προβλήματος κλπ) και όχι όπως είναι διατυπωμένες στο κείμενο.
Ισχύουν τα στοιχεία της ενημέρωσης της 5ης Ιουνίου 2007, που βρίσκεται αμέσως παρακάτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: